top of page
2 copy.jpg

Proven Ways To Balance Demand & Supply

CONTROL NEEDS OF ESSENTIAL GOODS WITH PURCHASING TICKETS

In order to limit people from going out, the People's Committee of Ho Chi Minh City has asked localities to organize distribution of food tickets on even-odd days and time frames. Some localities have started knocking on people's doors to distribute 'shopping' tickets.

 

The group leaders, residential groups will directly hand out these tickets to their residents. Depending on the level of safety of each locality, tickets are distributed in turn to go to the market 2 days a week or 3 days a week.

 

As the locality is also implementing this, the leader of Go Vap district said that each household is issued with 3 tickets a week, the representative of the household goes to buy food and necessities according to the day on the ticket and fill in the information in the form. The ticket is valid for one-time use at any food and necessities supply point in the area.

 

Management boards of markets, trade centers, supermarkets and convenience stores will collect this ticket and save it by day for epidemiological investigation when needed.

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

nvq7169-copy-copy-1625975835751.jpg

ĐIỀU TIẾT CUNG CẦU QUA PHIẾU MUA HÀNG THIẾT YẾU
Một Số Phương Án Cân Bằng Cung-Cầu

Nhằm hạn chế người dân ra đường, UBND TP.HCM đã yêu cầu các địa phương tổ chức phát phiếu mua thực phẩm theo ngày chẵn - lẻ và theo khung giờ. Một số địa phương đã bắt đầu gõ cửa nhà dân để phát phiếu 'đi chợ'.

 

Các tổ trưởng, tổ dân phố sẽ trực tiếp phát cho dân. Tuỳ mức độ an toàn của từng địa phương mà phát phiếu theo lượt đi chợ 2 ngày một tuần hoặc 3 ngày một tuần.

 

Là địa phương cũng đang triển khai việc này, lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, mỗi hộ gia đình được cấp 3 phiếu một tuần, đại diện hộ gia đình đi mua lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm theo ngày trên phiếu và tự điền thông tin vào phiếu. Phiếu có giá trị sử dụng 1 lần tại 1 điểm cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm bất kỳ trên địa bàn.

 

Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ thu lại phiếu này, lưu theo ngày để điều tra dịch tễ khi cần.

nvq7169-copy-copy-1625975835751.jpg

Ask For More

2 copy.jpg

HOW CAN WE HELP YOU?

bottom of page