top of page
1_pecs.jpg

Proven Ways To Balance Demand & Supply

CONVERT BUS STATIONS INTO ESSENTIAL STATIONS WITH BUSMAP

In order to expand the location of selling essential goods at stable prices for people in Ho Chi Minh City, with the collaboration between Bao Yen enterprise and the Department of Industry and Trade, all buses of this firm were requisitioned into mobile selling points. To make it easier to find mobile food trucks selling fruits and vegetables, BusMap, the name of an application/website, has been updated with the ability to find the location of the city's food trucks on the app or web browser.

 

To use this feature, users download the BusMap application on smartphones or visit the website https://map.busmap.vn/hcm. With some old application versions, users go to Menu, select Update data to download the latest version. When clicked this icon of vegetables, the map will display information about this bus, including location for the day, operating status, name and phone number of the person in charge of the vehicle and the supplier. Users can find their way from home to the vehicle's location using BusMap's built-in navigation feature.

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

Screen Shot 2021-08-04 at 20.58.54.png

CHUYỂN ĐỔI TRẠM XE BUÝT THÀNH TRẠM GIAO DỊCH THIẾT YẾU
Một Số Phương Án Cân Bằng Cung-Cầu

Để mở rộng địa điểm bán hàng hóa giá bình ổn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, các xe buýt của doanh nghiệp Bảo Yến phối hợp với sở Công Thương được trưng dụng thành điểm bán hàng lưu động. Để việc tìm kiếm những chiếc xe lưu động bán rau củ quả được dễ dàng hơn, Bản đồ BusMap được cập nhật thêm tính năng tìm địa điểm xe thực phẩm lưu động của thành phố trên ứng dụng hoặc trình duyệt web.

 

Để sử dụng, người dùng tải ứng dụng BusMap trên smartphone hoặc truy cập website https://map.busmap.vn/hcm. Với một số phiên bản ứng dụng cũ, người dùng vào Menu, chọn Cập nhật dữ liệu để tải về phiên bản mới nhất. Khi bấm vào, bản đồ sẽ hiển thị thông tin của xe buýt này, gồm vị trí trong ngày, trạng thái hoạt động, tên và số điện thoại của người phụ trách xe và đơn vị cung cấp. Người dùng có thể tìm đường từ nhà đến vị trí của xe bằng tính năng chỉ đường tích hợp sẵn trên BusMap.

Screen Shot 2021-08-04 at 20.58.54.png

Ask For More

1_pecs.jpg

HOW CAN WE HELP YOU?

bottom of page