top of page

Tổ chức đấu thầu logistics & Quản lý nhà thầu quốc tế và nội địa

Để tối ưu hóa chi phí và thời gian, các doanh nghiệp sẽ tìm cách cải thiện và nâng cấp dịch vụ logistics của mình. Thực tế, một số doanh nghiệp thuê nhân lực để tự vận hành, trong khi một số khác chọn nhà thầu trong mảng này.  Vậy đâu là phương án phù hợp cho doanh nghiệp?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tự trang bị kiến thức về thị trường nhà cung cấp mảng logistics và kinh nghiệm liên quan. Cụ thể như thông tin thị trường các nhà cung cấp hiện có trong và ngoài nước, từ 2PL đến 4PL, các phương pháp và quy trình tổ chức đấu thầu, cách phân loại mối quan hệ và cách xây dựng hệ thống KPI cho nhà cung cấp.

Hiểu được vấn đề trên, khóa học tổ chức đấu thầu và quản lý nhà thầu logistics quốc tế và nội địa của CEL Consulting giúp các học viên hệ thống hóa kiến thức và trau dồi kỹ năng trong việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ logistics cho doanh nghiệp.

Thời gian: 02 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Nội dung của khóa học 2 ngày

 • Các loại hình nhà cung cấp dịch vụ logistics trên thị trường, 2PL đến 4PL, vai trò và đặc điểm của từng loại hình (thực hành phân loại các nhà cung cấp trên thị trường)

 • Các hoạt động logistics khác nhau của doanh nghiệp

 • Phương pháp ra quyết định tự làm hay thuê ngoài dịch vụ logistics (thực hành phân tích và ra quyết định)

 • Quy trình tổ chức đấu thầu từ khi ra quyết định thuê ngoài đến khi đàm phán và hoàn tất hợp đồng (thực hành lên kế hoạch cho một hoạt động đấu thầu)

 • Phân loại nhà cung cấp dịch vụ logistics:  Đối tác chiến lược, đối tác dài hạn hay đối tác ngắn hạn

 • Các quản lý mối quan hệ với các loại nhà cung cấp dịch vụ logistics

 • Thiết lập hệ thống KPI và quản lý chất lượng dịch vụ logistics  (thực hành với dịch vụ đã lựa chọn đấu thầu)

 

Khóa học sẽ giúp các học viên

 1. Nắm được kiến thức và kỹ năng một cách dễ dàng nhờ phương pháp đào tạo mang tính tương tác cao

 2. Nâng cao hiệu quả quá trình tổ chức đấu thầu dẫn đến quyết định chính xác mang lại chất lượng cao và chi phí hợp lý của dịch vụ logistics

 3. Được chia sẻ các tình huống và kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào công việc hiện tại

 4. Có cơ hội gặp gỡ mở rộng mối quan hệ với những chuyên gia cùng ngành

                                              

Khóa học này dành cho ai?

Những người tham gia và ra quyết định trong việc lựa chọn và quản lý nhà cung cấp dịch vụ logistics bao gồm:

 • Quản lý logistics/operation/distribution cấp trung bắt đầu tham gia vào quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn, và quản lý nhà cung cấp dịch vụ logistics.

 • Người chuyên trách mua hàng và quản lý logistics/operation/distribution cấp cao cần ra quyết định liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ logistics, bao gồm việc thuê ngoài hay tự làm, và quyết định đấu thầu.

 • Chuyên viên logistics với mong muốn hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng để áp dụng trong công việc.

Phương pháp giảng dạy

Giới thiệu, trao đổi và tương tác trực tiếp với học viên thông qua các bài tập cá nhân, thảo luận nhóm, bài tập tình huống theo nhóm.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng gửi email đến media@cel-consulting.com

bottom of page