top of page

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN:

KỸ NĂNG MUA HÀNG CHUYÊN SÂU

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Lớp học giao tiếp đồng bộ trực tuyến, giảng viên hướng dẫn trực tuyến. 

 

Khóa học được lên kế hoạch và dẫn dắt bởi giảng viên và / hoặc trợ giảng thông qua nền tảng học tập trực tuyến. Nội dung học trực tuyến dành cho từng cá nhân, có thể được tích hợp với các bài giảng của giảng viên, bài tập cá nhân và các hoạt động hợp tác giữa những học viên. Người học, trợ giảng và giảng viên có thể sử dụng các công cụ giao tiếp như trò chuyện, thăm dò ý kiến, chia sẻ ứng dụng và hội thảo âm thanh và video để giao tiếp và làm việc cùng nhau. Tài liệu đào tạo được in sẽ được gửi đến các địa chỉ đã đăng ký của học viên để đọc trước và hỗ trợ trong thời gian đào tạo trực tuyến đồng bộ.

CẤU TRÚC 

TRƯỚC KHOÁ HỌC

 • Kiểm tra phong cách đàm phán trực tuyến

 • Tài liệu đào tạo trước khi học​

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

 • Lớp học giao tiếp đồng bộ trực tuyến, giảng viên hướng dẫn, & lớp học trực tuyến thuận tiện

 • Bao gồm 16 chủ đề đào tạo dưới đây

 • Thời lượng: 14 giờ

SAU KHOÁ HỌC

 • Lớp học giao tiếp đồng bộ trực tuyến, giảng viên hướng dẫn, & lớp học trực tuyến thuận tiện

 • Hỏi & Đáp thêm giữa Huấn luyện viên và Sinh viên

 • Thời lượng: 3 giờ

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Giờ lên ​​lớp

Thứ 6 24/4 18:00- 21:00

Thứ 7 25/4 8:00- 12:00

Thứ 6 08/5 18:00- 21:00

Thứ 7 9/5 8:00- 12:00

 

Phiên trao đổi sau lớp học 

Thứ 7 16/5 8:00- 11:00

 

NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO 

Tiếng Việt

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

Đàm phán trong mua hàng

Đàm phán là gì?

Lập kế hoạch đàm phán để mang lại lợi nhuận cao nhất

Tìm hiểu và phân tích các kỹ thuật đàm phán

Đàm phán có sự tham gia của bên thứ ba

Bí quyết và chia sẻ kinh nghiêm thương lượng để mua hàng hiệu quả nhất

Các vấn đề khi kết thúc đàm phán và theo dõi sau đàm phán

Bài tập và thực hành đàm phán.

Quản lý hợp đồng

Các yếu tố của hợp đồng

Hợp đồng là gì?

Mục tiêu và vai trò của hợp đồng

Các thành tố thiết lập hợp đồng

Hợp đồng (contract) khác với thỏa thuận (agreement) như thế nào?

Các điều khoản và điều kiện cần thiết của một hợp đồng.

 

Các phương pháp giải quyết bất đồng trong hợp đồng sử dụng các kỹ thuật đàm phán

Ngăn ngừa bất đồng

Giảng hòa

Trung gian hòa giải

Trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn.

 

Quản lý chi phí và các chiến lược đòn bẩy trong mua hàng

Phân tích chi phí

Tổng chi phí sở hữu (TCO)

Mô hình mua hàng tập trung, phi tập trung và kết hợp.

 

Phân tích nguồn cung ứng tiềm năng cho hàng hóa và dịch vụ

Phân tích nguồn cung ứng cơ sở

So sánh nguồn cung ứng hiện tại với nguồn cung ứng mới

Qui trình đấu thầu

Tiền đấu thầu – lựa chọn đối tác đấu thầu, các bước khảo sát…

Đấu thầu – chuẩn bị hồ sơ thầu, làm rõ hồ sơ thầu, đánh giá chào thầu, thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

Sau đấu thầu – quản lý hợp đồng

 

Những nhân tố trong lựa chọn phương pháp mua hàng

Nhận dạng cơ hội và lợi ích trong hợp lý hóa nguồn cung ứng

Phân loại nhà cung ứng

Phân khúc nhà cung ứng

 

Phát triển và quản lý hiệu quả mối quan hệ với nhà cung ứng

Đánh giá hiệu suất thực hiện của nhà cung ứng

Các nhân tố sử dụng để phân tích khả năng thực hiện của nhà cung ứng

Kiểm tra khả năng thực tế của nhà cung ứng.

 

Phát triển và thực hiện các chiến lược rút lui hay từ bỏ nhà cung ứng

Dự báo nhu cầu

Các chỉ số dự báo nhu cầu

Các phương pháp dự báo nhu cầu

Sai số trong dự báo nhu cầu

Kế hoạch liên kết bán hàng và hoạt động (SOP)

 

Quản lý tồn kho

Các phương pháp kiểm kho

Phương pháp kiểm kho xoay vòng

Các kỹ thuật để tăng sự chính xác trong việc quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp (VMI).

Quản lý chất lượng nguồn cung ứng

Các công cụ kiểm soát chất lượng

Các công cụ quản lý để cải thiện chất lượng

Các phương pháp đo lường chất lượng.

 

Xác định nguồn cung chiến lược

Thiết lập và thực hiện kế hoạch nguồn cung chiến lược

Phân tích thị trường – Mô hình năm nguồn lực của Porter

Phân tích rủi ro và lợi ích

Triển khai kế hoạch nguồn cung chiến lược

Thông tin và truyền đạt kế hoạch nguồn cung chiến lược.

 

Các vấn đề về rủi ro trong cung ứng và tuân thủ

Phát triển, quản lý và triển khai các qui trình quản lý rủi ro

Đánh giá rủi ro và phát triển kế hoạch giảm thiểu rủi ro

Các vấn đề về tuân thủ luật pháp và các qui định trong mua hàng 

HỌC VIÊN

Khóa đào tạo trực tuyến sẽ rất phù hợp với các bạn có công việc tham gia, liên quan tới việc mua hàng hoặc những bạn mới tham gia nghề mua hàng hoặc tìm nguồn cung ứng, hoặc những bạn có thể yêu cầu ôn luyện xây dựng kiến thức và kỹ năng mua hàng bài bản. Điều kiện tối thiểu là người học có máy tính và truy cập kết nối Internet.

 • Phù hợp với những bạn chưa được đào tạo bài bản về mua hàng trước đó, thích chuyển sang một nghề nghiệp mới trong Mua hàng, Quản lý Cung ứng

 • Cần thiết cho những bạn đã và đang làm trong bộ phận mua hàng

 • Thích hợp với những bạn hiện đang làm trong bộ phận có liên quan Mua Hàng, Làm việc với nhà cung cấp như Kế toán, Hành chính văn phòng, Quản lý chung hoặc bất cứ nhân viên nào có tham gia vào việc mua hàng cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho doanh nghiệp như IT Công nghệ thông tin. 

 

HỌC PHÍ

Tiêu chuẩn: 3,300,000 VND/người

Ưu đãi khi đăng ký sớm: 2,800,000 VND/người

 

Học phí bao gồm:

01 Bộ tài liệu đào tạo được in cho những bạn hoàn tất thủ tục đăng ký thành công tại địa chỉ tại Việt Nam

Chứng nhận tham dự khoá học, với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng lớp học

14 giờ đào tạo trực tuyến với giảng viên 

03 giờ theo dõi sau lớp học trực tuyến với giảng viên 

01 bài kiểm tra và kết quả trực tuyến trước lớp học cho Phong cách đàm phán

01 Sổ tay nhỏ “33 Chiêu đàm phán" 

Hỗ trợ từ Trung tâm đào tạo CEL

Học phí không bao gồm: VAT, phí ngân hàng hoặc bất kỳ khoản chi phí cá nhân nào khác.

 

ĐĂNG KÝ

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại media@cel-consulting.com hoặc đăng ký tại link  https://www.cel-consulting.com/inquire-training

DIGITAL LEARNING: 

HOLISTIC PROCUREMENT  

Kỹ năng mua hàng chuyên sâu: News
Banner CEL 26-3-06.jpg

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN:

KỸ NĂNG MUA HÀNG CHUYÊN SÂU

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Lớp học giao tiếp đồng bộ trực tuyến, giảng viên hướng dẫn trực tuyến. 

 

Khóa học được lên kế hoạch và dẫn dắt bởi giảng viên và / hoặc trợ giảng thông qua nền tảng học tập trực tuyến. Nội dung học trực tuyến dành cho từng cá nhân, có thể được tích hợp với các bài giảng của giảng viên, bài tập cá nhân và các hoạt động hợp tác giữa những học viên. Người học, trợ giảng và giảng viên có thể sử dụng các công cụ giao tiếp như trò chuyện, thăm dò ý kiến, chia sẻ ứng dụng và hội thảo âm thanh và video để giao tiếp và làm việc cùng nhau. Tài liệu đào tạo được in sẽ được gửi đến các địa chỉ đã đăng ký của học viên để đọc trước và hỗ trợ trong thời gian đào tạo trực tuyến đồng bộ.

CẤU TRÚC 

TRƯỚC KHOÁ HỌC

 • Kiểm tra phong cách đàm phán trực tuyến

 • Tài liệu đào tạo trước khi học​

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

 • Lớp học giao tiếp đồng bộ trực tuyến, giảng viên hướng dẫn, & lớp học trực tuyến thuận tiện

 • Bao gồm 16 chủ đề đào tạo dưới đây

 • Thời lượng: 16 giờ

 • Hỏi & Đáp giữa Giảng viên và Học viên

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Liên hệ media@cel-consulting.com để biết lịch khai giang

NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO 

Tiếng Việt

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

Đàm phán trong mua hàng

Đàm phán là gì?

Lập kế hoạch đàm phán để mang lại lợi nhuận cao nhất

Tìm hiểu và phân tích các kỹ thuật đàm phán

Đàm phán có sự tham gia của bên thứ ba

Bí quyết và chia sẻ kinh nghiêm thương lượng để mua hàng hiệu quả nhất

Các vấn đề khi kết thúc đàm phán và theo dõi sau đàm phán

Bài tập và thực hành đàm phán.

 

Quản lý hợp đồng

Các yếu tố của hợp đồng

Hợp đồng là gì?

Mục tiêu và vai trò của hợp đồng

Các thành tố thiết lập hợp đồng

Hợp đồng (contract) khác với thỏa thuận (agreement) như thế nào?

Các điều khoản và điều kiện cần thiết của một hợp đồng.

 

Các phương pháp giải quyết bất đồng trong hợp đồng sử dụng các kỹ thuật đàm phán

Ngăn ngừa bất đồng

Giảng hòa

Trung gian hòa giải

Trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn.

 

Quản lý chi phí và các chiến lược đòn bẩy trong mua hàng

Phân tích chi phí

Tổng chi phí sở hữu (TCO)

Mô hình mua hàng tập trung, phi tập trung và kết hợp.

 

Phân tích nguồn cung ứng tiềm năng cho hàng hóa và dịch vụ

Phân tích nguồn cung ứng cơ sở

So sánh nguồn cung ứng hiện tại với nguồn cung ứng mới

Qui trình đấu thầu

Tiền đấu thầu – lựa chọn đối tác đấu thầu, các bước khảo sát…

Đấu thầu – chuẩn bị hồ sơ thầu, làm rõ hồ sơ thầu, đánh giá chào thầu, thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

Sau đấu thầu – quản lý hợp đồng

 

Những nhân tố trong lựa chọn phương pháp mua hàng

Nhận dạng cơ hội và lợi ích trong hợp lý hóa nguồn cung ứng

Phân loại nhà cung ứng

Phân khúc nhà cung ứng

 

Phát triển và quản lý hiệu quả mối quan hệ với nhà cung ứng

Đánh giá hiệu suất thực hiện của nhà cung ứng

Các nhân tố sử dụng để phân tích khả năng thực hiện của nhà cung ứng

Kiểm tra khả năng thực tế của nhà cung ứng.

 

Phát triển và thực hiện các chiến lược rút lui hay từ bỏ nhà cung ứng

Dự báo nhu cầu

Các chỉ số dự báo nhu cầu

Các phương pháp dự báo nhu cầu

Sai số trong dự báo nhu cầu

Kế hoạch liên kết bán hàng và hoạt động (SOP)

 

Quản lý tồn kho

Các phương pháp kiểm kho

Phương pháp kiểm kho xoay vòng

Các kỹ thuật để tăng sự chính xác trong việc quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp (VMI).

 

Quản lý chất lượng nguồn cung ứng

Các công cụ kiểm soát chất lượng

Các công cụ quản lý để cải thiện chất lượng

Các phương pháp đo lường chất lượng.

 

Xác định nguồn cung chiến lược

Thiết lập và thực hiện kế hoạch nguồn cung chiến lược

Phân tích thị trường – Mô hình năm nguồn lực của Porter

Phân tích rủi ro và lợi ích

Triển khai kế hoạch nguồn cung chiến lược

Thông tin và truyền đạt kế hoạch nguồn cung chiến lược.

 

Các vấn đề về rủi ro trong cung ứng và tuân thủ

Phát triển, quản lý và triển khai các qui trình quản lý rủi ro

Đánh giá rủi ro và phát triển kế hoạch giảm thiểu rủi ro

Các vấn đề về tuân thủ luật pháp và các qui định trong mua hàng 

 

HỌC VIÊN

Khóa đào tạo trực tuyến sẽ rất phù hợp với các bạn có công việc tham gia, liên quan tới việc mua hàng hoặc những bạn mới tham gia nghề mua hàng hoặc tìm nguồn cung ứng, hoặc những bạn có thể yêu cầu ôn luyện xây dựng kiến thức và kỹ năng mua hàng bài bản. Điều kiện tối thiểu là người học có máy tính và truy cập kết nối Internet.

 • Phù hợp với những bạn chưa được đào tạo bài bản về mua hàng trước đó, thích chuyển sang một nghề nghiệp mới trong Mua hàng, Quản lý Cung ứng

 • Cần thiết cho những bạn đã và đang làm trong bộ phận mua hàng

 • Thích hợp với những bạn hiện đang làm trong bộ phận có liên quan Mua Hàng, Làm việc với nhà cung cấp như Kế toán, Hành chính văn phòng, Quản lý chung hoặc bất cứ nhân viên nào có tham gia vào việc mua hàng cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho doanh nghiệp như IT Công nghệ thông tin. 

 

HỌC PHÍ

Tiêu chuẩn: 3,300,000 VND/người

Giảm 20% khi đăng ký sớm hoặc đăng ký nhóm từ 2 người

Giảm thêm 5% khi đăng ký từ 2 khóa học tại CEL

 

Học phí bao gồm:

01 Bộ tài liệu đào tạo được in cho những bạn hoàn tất thủ tục đăng ký thành công tại địa chỉ tại Việt Nam

Chứng nhận tham dự khoá học, với điều kiện tham gia tối thiểu 80% thời lượng lớp học

14 giờ đào tạo trực tuyến với giảng viên 

03 giờ theo dõi sau lớp học trực tuyến với giảng viên 

01 bài kiểm tra và kết quả trực tuyến trước lớp học cho Phong cách đàm phán

01 Sổ tay nhỏ “33 Chiêu đàm phán" 

Hỗ trợ từ Trung tâm đào tạo CEL

Học phí không bao gồm: VAT, phí ngân hàng hoặc bất kỳ khoản chi phí cá nhân nào khác.

 

ĐĂNG KÝ

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại media@cel-consulting.com hoặc click vào nút bên dưới.

Nhận xét của học viên sau khóa học:

“Tôi được học toàn bộ các kiến thức trong hoạt động mua hàng, đượccập nhật xu hướng trong nghề, có ý tưởng cải tiến trong công việc hiện tại của tôi."

 

Chị Nguyễn Phương Thuý, Công Ty Cổ Phần Gas Việt Nhật

“Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, truyền lửa cho những người làm trong ngành. Cảm ơn giảng viên và CEL đã tổ chức khoá học này"

 

Chị Nguyễn Phương Thuý, Công Ty Cổ Phần Gas Việt Nhật

“Các ví dụ, tình huống thảo luận cụ thể và thực tế khiến cho khoá học không bị khô khan, lý thuyết suông mà có thể áp dụng ngay vào công việc."

Chị Phan Diễm Thuỳ, Công Ty Walmart

DIGITAL LEARNING: 

HOLISTIC PROCUREMENT  

APPROACHES 

Synchronous e-learning, Instructor-led & Facilitated e-learning 

The course is scheduled and led by an instructor and/ or facilitator through an online learning platform. E‐learning content for individual study can be integrated with instructor’s lectures, individual assignments and collaborative activities among learners. Learners, facilitators and instructors can use communication tools such as chats, polls, application sharing and audio and video conferencing to communicate and work together. Printed training materials will be delivered to students' registered addresses for pre-reading and supporting during the synchronous virtual training times.

 

STRUCTURE 

PRE-CLASS

 • Online Negotiation Style Test 

 • Pre-reading Training Materials  

VIRTUAL CLASS

 • Synchronous e-learning, Instructor-led & Facilitated e-learning

 • Covering 16 below training topics  

 • Length: 16 hours 

 • Q&As between Trainer and Students​

SCHEDULE 

Contact media@cel-consulting.com for more information 

 

LANGUAGE

Vietnamese 

 

CONTENT  

Negotiation

 • Technique and skills

 

Contracting

 • Managing, preparation and insurance contract

 • Contractual and legal aspect in international transaction

 

Cost Management and Leverage Strategies for Purchasing

 • Spend analysis

 • Total Cost of Ownership (TCO)

 • Centralized, Decentralized and Hybrid Model

 

International Sourcing

 • Issues in global business

 • Risk assessment

 • Financial Issues

 • Develop international sources of materials and services

 

Business Code of Conduct and Ethical Issue in Procurement

 • Environmental Law and Regulation

 • Ethical Issue

 

Potential Sources of Goods and Services Analysis

 • Supply Base Analysis

 • Existing vs New Sourcing

 • Tendering Process

  • Pre-tender process (bidder selection, survey, etc)

  • Tendering process (tender doc preparation, tender doc clarification, tender proposal response, proposal evaluation, contract negotiation & award, etc)

  • Post tender process (contract management)

 

Factors in the Selection of the Method of Procurement

 

Identify Opportunities and Benefits for Rationalizing the Supply Base

 • Supplier categories

 • Supplier segmentation

 

Development / Managing Effective Supplier Relationship

 

Conduct Supplier Performance Evaluation

 • Factors used to analyze a supplier’s ability to perform

 • Physical supplier capability inspect

 

Develop and Execute Supplier Exit Strategies

 

Demand Forecasting

 • Demand Indicators

 • Forecasting Methodologies

 • Forecasting Errors

 • Sale and Operation Planning (SOP)

 

Inventory Management 

 • Stock Counting

 • Cycle Stock Counting

 • Technologies to improve inventory accuracy

 • VMI

 

Supplying Quality Management

 • Quality control tools

 • Managerial tools for improvement

 • Quality measurement methods

 

Strategic Sourcing

 • Quality measurement methods

  • Market Analysis (Five Forces)

  • Risk/Benefit Analysis

  • Rolling out strategic sourcing plan

  • Communicating strategic sourcing plan

 

Sourcing Risk and Compliance

 • Developing, managing, implementing risk management process

 • Risk assessment and developing risk mitigation plan

 • Complying with law and regulation issues in procurement

 

LEARNERS

The digital training course will benefit those who are involved in the procurement process or who are new to procurement or sourcing or who may require a ‘refresher’, as long as learners have a computer and access to Internet connection. 

 • Perfect for those with no previous training, interested in moving on to a new career in Procurement, Purchasing, Supply Management. 

 • Essential training for those who have already worked in Procurement,  Purchasing to build a strong holistic framework for the profession. 

 • Perfect for those who work in Accounting, Administration, or engaged in Buying, Purchasing for direct and indirect expenses for the businesses

 

TUITION FEES 

Standard: 3,300,000 d/pax

Discount 20% for Early bird registration or Group registration (from 2 pax)

Register from 2 courses: discount an additional 5%

 

The tuition fee includes: 

 • 01 Set of Printed training materials  delivered to successful registrants to dedicated addresses in Vietnam 

 • Certificates of attendance (80% of class duration) 

 • 14 hours of virtual training with certified instructors

 • 03 hours of virtual post-class follow-up with  certificated instructors 

 • 01 pre-class online tests and results for Negotiation Style Assessment 

 • 01 “33 Negotiation Techniques" Booklet 

 • Support from CEL Training team 

The tuition fee excludes: VAT, bank charges or any other personal expenses. 

 

REGISTRATION 

For more information and registration, please contact us at media@cel-consulting.com or click on the below button.

CEL Supply Chain Excellence Training Center

media@cel-consulting.com

www.cel-consulting.com

#CEL #CELconsulting #onlinetraining #onlinesupplychaincourses #purchasing #procurement #buyer #muahàng #thumua #khoáhọcchuỗicungứng

bottom of page