top of page

Kỹ năng mua hàng chuyên nghiệp dành cho khối Hành chính Văn phòng

Nếu bạn chỉ nghĩ rằng công việc hành chính văn phòng chỉ xoay quanh việc tổ chức công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu và các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc vận hành của công ty thì bạn nhầm; bởi với những người làm hành chính văn phòng thời buổi hiện nay, có khối việc mà có khi bạn phải làm ngoài giờ cho kịp tiến độ và môi trường làm việc sẽ không chỉ bó buộc trong một căn phòng. Dân hành chính văn phòng ngày nay chạy đi chạy lại như con thoi với vô số nhiệm vụ. Bên cạnh những công việc hàng ngày như quản lý và thực hiện việc đặt báo chí phục vụ nhu cầu của các phòng ban; chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ; quản lý công tác lễ tân, khánh tiết, đưa đón và tiếp khách cho công ty; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ; mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm cho công ty… các nhân viên hành chính văn phòng còn phải “xông pha” với nhiệm vụ đối ngoại cho công ty; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình… Với “núi” công việc ấy, ngoài năng lực, họ còn cần có tố chất nhiệt tình, năng động, biết cảm thông và vô số những kỹ năng “giắt lưng” khác để ứng biến khi cần. Một trong những năng lực thiết yếu cho công việc hành chính văn phòng chuyên nghiệp chuyên nghiệp chính là KỸ NĂNG MUA HÀNG. Giá trị mua hàng khối hành chính văn phòng phụ trách chiếm 4 – 17% tổng doanh thu doanh nghiệp, bao gồm tối thiểu 8 hạng mục dịch vụ, sản phẩm như sau: các dịch vụ chuyên nghiệp như tư vấn luật, kiểm toán, tiếp thị, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất văn phòng, du lịch hay công tác, phụ tùng thay thế, vận chuyển, đào tạo. Kỹ năng mua hàng dành cho khối hành chính văn phòng có 3 cấp độ, và đều cần trải qua đào tạo bài bản để có thể thực hiện công việc mua hàng gián tiếp cần cho vận hành kinh doanh. Lợi ích lớn nhất của kỹ năng mua hàng chuyên nghiệp từ khối hành chính văn phòng chính là khả năng tạo ra các lợi nhuận từ ngay bên trong nội bộ vận hành thông qua kết quả hợp đồng, đàm phán, chất lượng quản lý nhà cung cấp hiệu quả hơn.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian học: 2 ngày

Nội Dung Khoá Học

Hoạt Động Mua Hàng Dành Cho Khối Hành Chính Văn Phòng 

 1. Sơ lược về khái niệm “toàn chuỗi”

 • Giới thiệu và các đăc trưng của chuỗi cung ứng

 • Các dòng chảy trong chuỗi cung ứng

 • Vị trí và vai trò của mua hàng trong chuỗi cung ứng

  2. Lập kế hoạch mua hàng

 • Tầm quan trọng của mua hàng trong hoạt động của công ty

 • Lập kế hoạch mua hàng và tiêu chí hàng hóa

 • Năm “đúng” (5) “right” trong mua hàng

  3. Quản lý quá trình mua hàng

 • Qui trình mua hàng và qui trình đấu thầu

 • Phương pháp đánh giá năng lực của nhà cung cấp

 • Các phương pháp đánh giá chào giá và lựa chọn nhà cung cấp

  4. Quản lý hợp đồng, thông tin liên lạc với các nhà cung cấp

 • Các thành tố thiết lập hợp đồng

 • Hợp đồng (contract) khác với thỏa thuận (agreement) như thế nào

 • Các loại hợp đồng cơ bản

 • Các điều khoản và điều kiện cần thiết của một hợp đồng

 

Đo Lường Hiệu Quả Hoạt Động Mua Hàng

 1. Quản lý chí phí

 • Tổng chi phí sơ hữu (TCO) và chi phí vòng đời (Life cycle cost)

 • Các Vấn Đề Cần Xem Xét Khi Lập Chương Trình Quản Lý Chi Phí

 • Ứng dụng các phương pháp phân tích chi phí trong quản lý và tiết kiệm chi phí

  2. Đánh giá hoạt động mua hàng

 • Đánh giá chất lượng cung  ứng của nhà cung cấp

 • Quy tắc đạo đức với nhà cung cấp

 

Kỹ Năng Đàm Phán Trong Hoạt Động Mua Hàng

 1. Lập kế hoạch đàm phán để mang lại lợi nhuận cao nhất

 • Lập kế hoạch đàm phán

 • Các bước trong đàm phán (tiền đàm phán, trong đàm phán và sau khi đàm phán)

  2. Các chiến lược và kỹ thuật để đàm phán hiệu quả với nhà cung cấp

  3. Xây dựng “Phương án thay thế tốt nhất cho một thỏa thuận được thương lượng” (BATNA) để tăng vị trí đàm phán

 • Bốn bước xây dựng và đánh giá BATNA

 • Các cách sử dụng BATNA hiệu quả trong quá trình đàm phán

 4. Bí quyết và chia sẽ kinh nghiêm thương lượng để mua hàng hiệu quả nhất

Xem thêm thông tin về khóa học tại goo.gl/rsEbHa hoặc email tới media@cel-consulting.com

Kỹ năng mua hàng chuyên nghiệp dành cho khối Hành chính Văn phòng: News
bottom of page