top of page
218683082-6379000382125300-804-4926-8132-1626603452.jpg

Proven Ways To Balance Demand & Supply

OPEN FLAT-RATE FOODSHARE OUTLETS

As most of the traditional markets and wholesale markets had to close because of the epidemic, the supply of essential food to the city residents faced many difficulties. Dealing with this situation, the Department of Industry and Trade has called on businesses to support the expansion of food distribution channels in the city.

 

After receiving information from the Department, Mr. Nguyen Ngoc Dat - Director of a smartphone retail system in Ho Chi Minh City - worked with a number of partners with experience in food supply to open a chain of same-price vegetable, meat and fish shops. He named this food chain FoodShare. FoodShare strongly focuses on selling combo bags/food boxes that can be used for 3 days, 5 days and a week at the lowest stable price. Each combo will include essential items such as rice, vegetables, eggs, fish and meat, processed products, and fruits. To increase efficiency, the program encourages consumers to consolidate orders for home delivery in large quantities of 10-20-50 kg of vegetables and fruits for each area to divide among themselves afterwards.

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

218683082-6379000382125300-804-4926-8132-1626603452.jpg

 

According to Mr. Dat, this is a non-profit project because all operators are volunteers, working without salary. Suppliers such as C.P Vietnam Group, Bo Cong Anh Food or Hai Dang fish sauce... also contributed to offering good prices to customers. In addition to selling at a stable price, there are also free combos for people in need from donations from individuals and charities.

 

Only after over a week of opening the first store, the program's management board already asked the localities for permission to open 10 more large FoodShare stores in all districts. It is expected that FoodShare stores will gradually stabilize its operations in a professional manner and continue to operate for a long time even after the epidemic in order to connect supply and demand of necessities between benefactors and those in need in the city.

1heo-1626604657864317678554.jpg

MỞ CHUỖI CỬA HÀNG FOODSHARE ĐỒNG GIÁ
Một Số Phương Án Cân Bằng Cung-Cầu

Việc hầu hết các chợ truyền thống và chợ đầu mối phải đóng cửa vì dịch bệnh đã khiến cho vấn đề cung ứng thực phẩm thiết yếu đến người dân TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Sở công thương đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ mở rộng các kênh phân phối lương thực thực phẩm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Giám đốc một hệ thống bán lẻ smartphone tại TP.HCM, cho biết sau khi nhận được thông tin từ Sở, ông đã làm việc với một số đối tác có kinh nghiệm về nguồn cung thực phẩm để mở một chuỗi cửa hàng rau củ, thịt, cá đồng giá. Ông đặt tên cho chuỗi cửa hàng thực phẩm này là FoodShare. FoodShare chủ trương tập trung mạnh vào dạng bán các combo túi/hộp thực phẩm có thể dùng trong 3 ngày, 5 ngày và một tuần với giá bình ổn thấp nhất. Mỗi combo sẽ bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau củ, trứng, cá và thịt, sản phẩm chế biến, trái cây. Để tăng tính hiệu quả, chương trình khuyến khích người tiêu dùng đặt mua chung giao tận nơi với số lượng lớn rau củ quả loại 10-20-50 kg cho mỗi khu vực để tự chia nhau.

1heo-1626604657864317678554.jpg

 

 

Ông Đạt cho biết đây là dự án phi lợi nhuận vì những người vận hành đều ở dạng tình nguyện, không có lương. Các nhà cung ứng như Tập đoàn C.P Việt Nam, Bồ Công Anh Food hay nước mắm Hải Đăng... đều góp sức để cùng mang đến một mức giá tốt cho khách hàng. Ngoài bán đồng giá bình ổn, ban điều hành cho hay còn có những combo miễn phí dành cho người khó khăn từ nguồn đóng góp của các cá nhân và tổ chức thiện nguyện. 

 

Chỉ sau hơn 1 tuần mở cửa hàng đầu tiên, ban điều hành chương trình đã xin phép các địa phương mở thêm 10 cửa hàng FoodShare rất lớn ở khắp các quận huyện. Dự kiến các cửa hàng FoodShare sẽ dần ổn định vận hành theo hướng bài bản chuyên nghiệp và tiếp tục hoạt động lâu dài kể cả sau khi dịch kết thúc nhằm kết nối cung cầu nhu yếu phẩm giữa các nhà hảo tâm và những người khó khăn trên địa bàn thành phố.

218683082-6379000382125300-804-4926-8132-1626603452.jpg

Ask For More

218683082-6379000382125300-804-4926-8132-1626603452.jpg

HOW CAN WE HELP YOU?

bottom of page